KOJATICE
 
Dnes je 2.4.2023.
Meniny oslavuje Zita.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3455)
Šport  (3154)
Inú  (2669)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 16.03.2023

Občan:  Vladimír Tobiaš, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  16.03.2023

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 10.03.2023

Občan:  Miroslav Krajník, trvale bytom Obec Kojatice 180 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  10.03.2023

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 10.03.2023

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  10.03.2023

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 21.02.2023

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  21.02.2023

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 15.02.2023

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  20.02.2023

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 16.09.2022

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  19.09.2022

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 29.07.2022

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  29.07.2022

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 29.04.2022

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  29.04.2022

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 16.11.2021

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 7 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  16.11.2021

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 12.11.2021

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  12.11.2021

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 04.11.2021

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  04.11.2021

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 13.09.2021

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  13.09.2021

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 27.08.2021

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  27.08.2021

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 05.03.2021

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  05.03.2021

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 28.12.2020

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  29.12.2020

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti 2x zo dňa 21.12.2020

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  21.12.2020

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 03.12.2020

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  04.12.2020

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 13.11.2020

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  13.11.2020

_________________________________________________________________________________________

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 12.10.2020

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  13.10.2020

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 02.01.2020

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  03.01.2020

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 25.11.2019

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  25.11.2019

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 19.11.2019

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  20.11.2019

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 08.08.2019

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  09.08.2019

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 28.05.2019 

Občan:  Renáta Jarkovská, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  28.05.2019

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 01.03.2019

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  01.03.2019

_________________________________________________________________________________________  

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 15.01.2019

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  15.01.2019

_________________________________________________________________________________________ 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 11.12.2018 

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia. 

 

 

 

Aktualizované  12.12.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 22.11.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom  Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  22.11.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 16.10.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom  Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  16.10.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 02.10.2018

Občan :  František Voľanský, trvale bytom  Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  02.10.2018 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti  2x zo dňa 06.07.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  06.07.2018 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 04.06.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

 

Aktualizované  06.06.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 23.05.2018

Občan:  Renáta Jarkovská , trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

 

Aktualizované  23.05.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 20.03.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

Aktualizované  20.03.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 05.03.2018

Občan :  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte Svinia.

 

 

Aktualizované  05.03.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 01.03.2018 – 4 ks

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

 

Aktualizované  01.03.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 19.02.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

 

Aktualizované  19.02.2018

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 12.02.2018 – dve písomnosti

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

 

Aktualizované  12.02.2018

 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 09.02.2018

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

 

Aktualizované  09.02.2018

 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 20.11.2017

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle

§ 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

v znení zákona č. 454/2004 Z.z. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia

na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

Aktualizované 21.11.2017

 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 02.11.2017

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle

§ 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

v znení zákona č. 454/2004 Z.z. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia

na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

Aktualizované 03.11.2017        

 

_________________________________________________________________________________________ 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 19.10.2017

Občan:  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle

§ 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

znení zákona č. 454/2004 Z.z. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia

na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

Aktualizované 20.10.2017

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321942