KOJATICE
 
Dnes je 8.12.2021.
Meniny oslavuje Marína.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (2280)
Šport  (1846)
Inú  (1641)

Voľba hlavného kontrolóra obce Kojatice

XXV. rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2021

Uznesenie č. 171/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Vyhlásenie nových volieb hlavného kontrolóra obce Kojatice na deň 25.11.2021

B/ žiada

1. Obecný úrad Kojatice o zverejnenie termínu volieb hlavného kontrolóra na webovej stránke obce Kojatice

 

Dátum zverejnenia: 15.10.2021

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 255372