KOJATICE
 
Dnes je 2.4.2023.
Meniny oslavuje Zita.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3455)
Šport  (3153)
Inú  (2669)

ZMLUVY

 Od 01.04.2022 obec Kojatice zverejňuje uzavreté zmluvy v centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/
 

Číslo

Partner/Nájomca

Popis

Zverejnená

- Človek v ohrození, n.o. Dodatok č. 8 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti 31.03.2023
- Oľga Jurašková Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 27.03.2023
- Matej Čuchta Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 21.03.2023
- Imrich Germuška Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 13.03.2023
- Mária Luterančíková Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 28.02.2023
- Okresný súd Prešov Dohoda o zabezpečení povinnej práce 28.02.2023
- Človek v ohrození, n.o. Dodatok č. 7 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti 28.02.2023
- Futbalový klub Kojatice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2023 24.02.2023
- DM-SERVIS Licenčná zmluva 24.02.2023
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 23/37/010/34 24.02.2023
- Peter Paľo Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 17.02.2023
- Mária Namešpetrová Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 25.01.2023
- Nikola Robová Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

05.01.2023

- MPSVR SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 16.02.2022
-  RKC farnosť Svinia Zmluva o nájme nehnuteľností 31.12.2021
- RKC farnosť Svinia  Dohoda o urovnaní 21.12.2021
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/010/73 24.11.2021
- Ing. Štefan Fabian, PhD. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 29.10.2021
- Michal Kočiš Zmluva o dielo č. 1 08.09.2021
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 21/37/012/112 11.08.2021
- UNIAGRO s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 28.07.2021
- Tribiano s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 28.07.2021
- B+B projekt s.r.o. Dodatok č. 1  15.07.2021
- JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 08.07.2021
- INTERBAU a.s. Dodatok č. 1  02.07.2021
- Ľuboš Baláž Kúpno-predajná zmluva (Škoda Fabia) 11.06.2021
- innogy Slovensko s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu 28.05.2021
- VSE Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 28.05.2021
- ELBA Zmluva o spolufinancovaní 18.05.2021
- Fk Kojatice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 14.05.2021
- DPO SR Zmluva č. 321 0896 14.05.2021
- Vranov. útulok pre psov Zmluva o dielo 28.04.2021
- Lindström, s.r.o. Zmluva o prenájme 20.04.2021
- Alfaria s.r.o.  Dohoda o ukončení (Kúpna zmluva č. 01/2021/OPKŽP-AV) 20.04.2021
- Komensky, s.r.o. Dodatok č. ZK01/VK/09/09/482 12.04.2021
- SPP Dodatok č. 1 (MŠ a OcÚ Kojatice) 09.04.2021
- SPP Dodatok č. 1 (ZŠ Kojatice) 09.04.2021
- VODANAŠA Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 23.02.2021
- ŠU SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 17.03.2021
- osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (kybernetická bezpečnosť) 12.03.2021
- Dental One, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 10.03.2021
- Alfaria s.r.o. Kúpna zmluva 09.03.2021
-  MŽP SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 1, 2, 3, 4

19.02.2021
- NATUR-PACK, a.s. Dodatok č. 1 16.02.2021
  FNsP Prešov Zmluva o poskytovaní služieb (OM) 03.02.2021
- RAMEKO, s.r.o. Zmluva o dielo (odber, preprava a zneškodnenie odpadov) 21.01.2021
- FNsP Prešov Zmluva o poskytovaní služieb (OM) 20.01.2021
- MV SR Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie 07.01.2021
- ŠÚ SR Zmluva o výpožičke 10.12.2020
- Ryba Žilina, spol. s r.o.  Kúpna zmluva 07.12.2020
- MF SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 24.11.2020
- UPSLaP Kojatice Dodatok č. 1 23.11.2020
- MH SR Darovacia zmluva 23.11.2020
- Ing. Štefan Fabian, PhD. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 12.11.2020
- Fk Kojatice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 04.11.2020
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/012/395 23.10.2020
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/010/154 23.10.2020
- VSE Zmluva o združenej dodávke elektriny 01.10.2020
- VSD Zmluva o pripojení 25.08.2020
- Ing. Michaela Šuťáková Zmluva č. 10/08/2020 o poskytnutí služieb 12.08.2020
- DEC s.r.o. Zmluva o odbere a uložení zeminy a kameniva 06.08.2020
MPSVR SR Dodatok č. 1 30.07.2020
- IRBIS CORPORATION Zmluva o dielo - oprava strechy ZŠ Kojatice 29.07.2020
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/012/208 17.07.2020
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 20/37/010/57 17.07.2020
- MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  17.07.2020
- Active Solutions, s.r.o. Zmluva o manažmente verejného obstarávania 17.07.2020
- VSD Zmluva o pripojení 09.07.2020
- INTERBAU S.R.O. Zmluva o dielo (+príloha - rozpočet) 11.05.2020
- Sandro Crescini-PlastItaly Dodatok č. 10 17.04.2020
- A-typ arch. ateliér, s.r.o. Zmluva o dielo 07.04.2020
- EKO SVIP, s.r.o. Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 3-19/OV/2017 30.03.2020
- Kontrol STAV s.r.o. Mandátna zmluva 19.03.2020
- EKO SVIP, s.r.o. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 3-19/OV/2017 24.02.2020
- VSD, a.s. Dodatok č. 2 17.02.2020
- EKO SVIP, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3-19/OV/2017 14.02.2020
- SPP, a.s. Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu 12.02.2020
- SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 12.02.2020
- Pozemné staviteľstvo, a.s. Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve 07.02.2020
- Pozemné staviteľstvo, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 07.02.2020
- NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi 07.02.2020
- IA MPSVR SR Zmluva o spolupráci 28.01.2020
- Sandro Crescini-PlastItaly Dodatok č. 9 10.01.2020
- EKO SVIP, s.r.o. Dodatok č. 2 (Zmluva o dielo č. 3-19/OV/2017) 18.12.2019
- Ing. Štefan Fabian, PhD. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb   03.12.2019
- Ing. Štefan Fabian, PhD. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 27.11.2019
- Ing. arch. Ľubomír Polák Mandátna zmluva 26.11.2019
- NDS, a.s. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 23.10.2019
- Jozef Kohút Zmluva o prenájme pozemku v obci Kojatice 22.10.2019
- TERA green s.r.o. Zmluva o dielo 11.10.2019
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/054/238 03.10.2019
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 19/37/054/215 03.10.2019
- Osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva č. WO/2019A7670-1 30.09.2019
- ALVEST MONT  Zmluva o dielo 25.09.2019
- Pozemné staviteľstvo,a.s. Zmluva o dielo  24.09.2019
- KAMPAg, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 1/Z/2019 06.09.2019
- IA MPSVR SR Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160210001 04.09.2019
- Diervilla, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 150818-1 04.09.2019
- Diervilla, spol. s r.o. Mandátna zmluva č. 100719-1 04.09.2019
- NDS, a.s. Zmluva č. ZIO/0246/30800/1020/2019 21.08.2019
- Pozemné staviteľstvo,a.s. Zmluva o dielo (príloha) 05.08.2019
- Ing. Branislav Vojtek Mandátna zmluve č. 1/2019/SD 02.08.2019
- Človek v ohrození, n.o. Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti 30.07.2019
- CANASIS s.r.o. Zmluva o dielo č. 4/7/2019/MOPS 11.07.2019
- ENVI-PAK, a.s. Zmluva č. VMI0202201907 17.06.2019
- MPSVR SR Dodatok č. N20160210001D02 17.06.2019
- DPO SR Zmluva č. 39 850 14.05.2019
- TENDERKON, s.r.o. Rámcová zmluva (VO) 02.05.2019
- JUDr. Peter Rak Zmluva o poskytovaní právnych služieb 30.04.2019
- RZMO Prešov - Šariš Príkazná zmluva 23.04.2019
- SOZA Hromadná licenčná zmluva 20.03.2019
- EKO SVIP, s.r.o. Dodatok č. 1  01.03.2019
- EKO SVIP, s.r.o. Zmluva o dielo č. 3-19/OV/2017 01.03.2019
- Pozemné staviteľstvo,a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 27.02.2019
- Pozemné staviteľstvo,a.s. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 27.02.2019
- ÚPSVaR Prešov Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/50J/NS/87 20.02.2019
- Okresný súd Prešov Dohoda o zabezpečení povinnej práce 20.02.2019
- Sandro Crescini-PlastItaly Dodatok č. 8 nájomnej zmluvy 11.02.2019
- KOSIT a.s. Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO 04.02.2019
- KOSIT a.s. Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0096 ; Príloha č. 1 31.01.2019
- ZPA KŘIŽIK, a.s. Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy 29.01.2019
- MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie 23.01.2019
- VSD, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb osvetlenia 23.01.2019
- Pozemné staviteľstvo,a.s. Zmluva o dielo 19.12.2018
- Pozemné staviteľstvo,a.s. Kúpna zmluva 12.12.2018
- STZ Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl 12.12.2018
- KAMTEL, s.r.o. Zmluva o dielo č. 11.12/2018 12.12.2018
- MV SR Zmluva č. 212/2018/OO 26.11.2018
- ESPIK Group s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 21.11.2018
- Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 25.10.2018
- Ing. Marcel Koncz Mandátna zmluva SD/08/2018/KOJ 10.10.2018
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 18/37/50J/NS/87 28.09.2018
- ZPA KŘIŽIK, a.s. Kúpna zmluva (nákup zberných nádob) 31.08.2018
- MSM-PACK, s.r.o. Prešov

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - aktivita B

30.08.2018
- VPM Company, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo: Vybudovanie stojiska-aktivita A 30.08.2018
- VPM Company, s.r.o. Zmluva o dielo - Vybudovanie stojiska - aktivita A 30.08.2018
- KPA, s.r.o. Zmluva o spracovaní a ochrane osobných údajov 24.08.2018
- Diervilla, spol. s r.o. Mandátna zmluva č. 150818-1 20.08.2018
- PSK Zmluva č. 418/2018/OK 16.08.2018
- MSM-PACK, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 14.08.2018
- Konzul. por. agentúra Zmluva o poskytnutí služieb 025/01/2018/KJTC/MŠ 08.08.2018
- MVSR Zmluva o výpožičke  27.07.2018
- Mesto Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov (2) 11.07.2018
- Mesto Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov (1) 11.07.2018
- Marián Gunár Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (výkup papiera) 09.07.2018
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č.18/37/010/48 02.07.2018
- ÚPSVaR Prešov Dohoda č.18/37/010/34 27.06.2018
- MVSR Zmluva oNFP  22.06.2018
- TENDERTEAM, s.r.o. Mandátna zmluva - výkon stav. dozoru 20.06.2018
- TENDERTEAM, s.r.o. Mandátna zmluva - VO 20.06.2018
- DOXX Stravné lístky Dodatok č.1 k zmluve DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 19.06.2018
- SM - ART Partners, s.r.o. Zmluva o dielo 11.06.2018
- VSD, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb osvetlenia 17.05.2018
- ATC-JR, s.r.o. Kúpna zmluva 26.04.2018
- DPO SR Zmluva č.38659 o poskytnutí dotácie 26.04.2018
- INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová kúpna zmluva 19.04.2018
- IFOsoft s.r.o. Zmluva o dielo č. 180308 14.03.2018
- Lenka Hujdičová Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP 21.02.2018
- Mesto Prešov Zmluva o výpožičke 14.02.2018
- EKOTEC, spol. s r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti 06.02.2018
- CANASIS s.r.o. Zmluva o dielo 23.01.2018
- Fk Kojatice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 19.01.2018
- BRANDI s.r.o. Kúpna zmluva - pracovné pomôcky 12.01.2018
- BRANDI s.r.o. Kúpna zmluva - pracovný odev 12.01.2018
- DOXX - stravné lístky Zmluva o poskytovaní produktov č. 18K776016 12.01.2018
- Jozef Polák Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 29.12.2017
- DHZ Kojatice Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke 19.12.2017
- MKBstav Mandátna zmluva 11.12.2017
- Elekos Zmluva o spolupráci 07.12.2017
- Kamtel, s.r.o. Zmluva o dielo č.30.11/2017 30.11.2017
- SPP, a.s. Dodatok č.03 k Zmluvám o dodávke plynu 29.11.2017
- MPSVR SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 15.11.2017
- ÚPSVaR Dohoda č.17/37/012/217 13.11.2017
- PAMAX Kúpna zmluva 07.11.2017
- Ing. Konštantín Kozák Mandátna zmluva 01.11.2017
- Anton Kozák Kúpna zmluva 29.09.2017
- B+B projekt s.r.o. Zmluva o dielo č. 5/10 25.09.2017
- AN fors, spol. s r.o.  Zmluva o poskytovaní služieb 04.09.2017
- ENVI-GEOS, Nitra s.r.o. Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 02.07.2007 16.08.2017
- PSK Zmluva č.510/2017/OK o poskyt. dotácie z PSK Prešov 09.08.2017
- I&Z Tender, s.r.o.  Mandátna zmluva 02.08.2017
- UPSLaP Nájomná zmluva 31.07.2017
- ÚPSVaR  Dohoda č. 17/37/010/33 21.06.2017
- PlastItaly Dodatok č.7 Nájomnej zmluvy 21.06.2017
- IA MPSVaR SR Dodatok k zmluve o spolupráci č.N20160210001 09.06.2017
- I&Z Tender, s.r.o.  Mandátna zmluva 17.05.2017
- Iveta Giňová Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na časť pozemku p.č. 369/6 12.05.2017
- MVSR Zmluva č.44/2017/OO o poskytnutí dotácie 30.03.2017
- ENAU s.r.o. Zmluva o dielo 08.02.2017
- DD-ARCH s.r.o. Zmluva o dielo č.04/2017 PD 25.01.2017
- FK, STO, ÚŽ Zmluvy o poskyt. finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 25.01.2017

-

-

Mesto Prešov

Jozef Polák Park&Garden Záhradná architektúra

Dodatok č.3 k zmluve o zriadení SOÚ

Kúpna zmluva

16.12.2016

04.01.2017

- Človek v ohrození, n.o. Dodatok č.5 k nájomnej zmluve  07.12.2016
- RKC, Arcibiskupstvo Dohoda o ukončení spolufin. nákladov na činnosť CVČ-RKC 30.11.2016
- FK Kojatice Dodatok č.1 k zmluve č.2/2016 25.11.2016
- DEUS Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM 18.10.2016
- Hipolito s.r.o. Zmluva o dielo č.01/2016 07.09.2016
- H+EKO, s.r.o. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.134/2016 26.08.2016
- PSK Prešov Zmluva č.458/2016/OK 28.07.2016
- CANASIS s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb č.207/2016 28.07.2016
- SANDROS s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb č.2071/2016 28.07.2016
- Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 19.07.2016
- ZEO Slovakia s.r.o. Zmluva o spolupráci 01.07.2016
- UPSVaR Prešov Dohoda č.16/37/010/56 ÚPSVaR Prešov 29.06.2016
- CVTI SR Darovacia zmluva 10.05.2016
- SLOVGRAM Zmluva č. 1610872 29.04.2016
- DPO SR Zmluva č. 26547 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 14.04.2016
- Dôvera ZP, a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii 12.04.2016
- ZEO Slovakia s.r.o. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 04.04.2016
- Človek v ohrození, n.o. Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme nehnuteľnosti 01.04.2016
- - Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna soc. práca 10.02.2016
- Arcibiskupstvo Košice Zmluva o spolufinancovaní nákladov 01.02.2016
- Člověk v tísni Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme nehnuteľnosti 18.01.2016
- FK, STO, ÚŽ Zmluvy o poskyt. finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2016 15.01.2016
- VVS, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o dodávke vody z verej. vodovodu VVS 05.01.2016
- ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.  Zmluva č. 66500034 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

04.01.2016

- UPSVaR Prešov  Dohoda č. 15/37/010/303 o pomoci v hmotnej núdzi 29.12.2015
- Mesto Prešov Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného OcÚ 28.12.2015
- SPP, a.s. Zmluva o spolupráci pri zabezpeč. marketingových aktivít 28.12.2015
- SPP, a.s. Dodatok č. 2 k zmluvám o dodávke plynu 10.12.2015
- CVTI SR Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1049/2015 08.12.2015
- Right power energy, s.r.o. Dodatok č. 4 k zmluve o združenej dodávke elektriny 04.12.2015
- UPSVaR Prešov Dohoda č. 15/37/012/271 23.11.2015
- PlastItaly Dodatok č. 6 nájomnej zmluvy 20.11.2015
- Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.11.2015
- Člověk v tísni Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme nehnuteľnosti 30.10.2015
- PlastItaly Dodatok č. 5 nájomnej zmluvy 20.10.2015
- Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register Soc. poisťovne 12.10.2015
- DOXX - Stravné lístky Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus 06.10.2015
- DEUS Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k inf. systému DC 28.09.2015
-

 VSD

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrib. sústavy 07.08.2015
- Emil Giňa Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 30.07.2015
- Vojtech Giňa Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 30.07.2015
- František Kaleja Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 30.07.2015
- Ivan Giňa Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 30.07.2015
- Dávid Kaleja Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 368/14 30.07.2015
- Emil Giňa Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 368/4 30.07.2015
- Iveta Giňová Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 369/6 30.07.2015
- Margita Čikalová Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 368/5 30.07.2015
- Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskyt. audítorských služieb 15.07.2015
- Mesto Prešov Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov 13.07.2015
- DHZ Kojatice Zmluva o pôžičke 13.07.2015
- UPSVaR Prešov Dohoda č. 149/2015/§ 10 22.06.2015
- Diecézna charita Dodatok k darovacej zmluve - Diecézní charita Litoměřice 22.06.2015
- S 40 s.r.o Mandátna zmluva 19.06.2015
- Agroplus  Zmluva o dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich 20.05.2015
- Alusolid-SK s.r.o Zmluva o dielo 20.05.2015
- - Čiastkova zmluva k rámcovej zmluve 20.04.2015
- - Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí priestorov 20.04.2015
- PaSA Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA 13.04.2015
- UPSVaR Prešov Dohoda č. 31/PO/2015/§ 12 06.04.2015
- UPSVaR Prešov Dohoda č. 80/§51/2015 - absolventská prax 15.03.2015
.- - Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu 21.02.2015
.- P4U s.r.o Zmluva o spolupráci 21.01.2015
- UPSVaR Prešov Dohoda 188/PO/2014 - UPSVaR 08.01.2015
- UPSVaR Prešov Dohoda 290/2014 - UPSVaR 08.01.2015
- - Mandátna zmluva 30.12.2014
- - Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nehnuteľnosti 24.10.2014
- - Kúpna zmluva - predaj pozemkov 22.10.2014
- UPSVaR Prešov Dohoda UPSVaR 22.10.2014
- UPSVaR Prešov Dodadok č.1 k dohode č. 116/2014/§10 10.09.2014
- - Kúpno-predajná zmluva - cisternová automobil. striekačka 04.09.2014
- Člověk v tísni Nájomna zmluva 19.08.2014
- - Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 06.08.2014
- Okresný súd Prešov Dohoda o zabezpečení povinnej práce 25.07.2014
- UPSVaR Prešov

Dohoda č. 116/2014/§10 

25.07.2014
- - Zmluva o nájme nebytových priestorov 19.07.2014
- Nadácia Pontis Zmluva o nefinančnom dare - Pontis 23.05.2014
- Diecézna charita Darovacia zmluva - Litoměřice 02.05.2014
- Eipro  Zmluva o dielo 02.05.2014
- Marek Madzik Kúpna zmluva 11.04.2014
- Marek Madzik Dohoda o poskytnutí priestorov  11.04.2014
3/2014 ZO-ÚŽS Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - ÚŽS 05.04.2014
- IFOsoft Zmluva č. 140403 na dodávku program. vybavenia 03.04.2014
2/2014 STO Kojatice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - STO 27.03.2014
1/2014 FK Kojatice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - FK 27.03.2014
- Okr. súd PO Dohoda o zabezpečení povinnej práce 27.03.2014
- Okr. súd PO Dohoda o zabezpečení povinnej práce 27.03.2014
- Okr. súd PO Dohoda o zabezpečení povinnej práce 27.03.2014
- Okr. súd PO Dohoda o zabezpečení povinnej práce 26.03.2014
- UPSVaR Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania obecných služieb 02.01.2014
- MV SR Zmluva o posk. dotácie MV SR /podpora soc. a kult. potrieb/ 21.12.2013
- Fond sociálneho rozvoja Dodatok č. DOD/01  04.12.2013
- IFOsoft Zmluva č. 131104 - dodávka programového vybavenia 27.11.2013
- Obec Petrovany Dohoda o ukončení zmluvy o automat. spracovávaní miezd 12.11.2013
- Ústav inf. a prog. školstva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 24.10.2013
- ŠPŮ Darovacia zmluva - Štátny pedagogický ústav 23.09.2013
- - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 19.9.2013
- - Zmluva o poskytovaní sociálnej služby  12.9.2013
  COOP Jednota Zmluva o dodávkach a odbere tovaru 6.9.2013
- ZUŠ Dohoda o prenechaní a užívaní priestorov č. 01 1.9.2013
- Mesto Prešov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2013 23.7.2013
- - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vec. bremena 9.7.2013
- - Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 268/3 30.6.2013
- - Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 369/2 30.6.2013
- - Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 369/1 30.6.2013
- - Nájomná zmluva na časť pozemku p.č. 368/3 30.6.2013
- PASAPO Zmluva o vykonaní študentskej praxe  10.5.2013
 - Pôdohos. platob. agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 29.4.2013
240/2013 Všeobecná úverová banka Zmluva o termínovanom úvere + dohoda 19.3.2013
- Diecézna charita Darovacie zmluvy - Litoměřice 29.12.2012
Slavconet s.r.o Zmluva o pripojení 15.9.2012
228/2012 Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci 4.10.2012
9/2011 Stolárstvo Václav Nemčík Zmluva o dielo 3.10.2011
8/2011 Unistav, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo 14.6.2011

7/2011

Všeobecná úverová banka Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2233/2010/D 9.12.2010
6/2011 Všeobecná úverová banka Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1383/2010/UZ 24.8.2011
 - Všeobecná úverová banka Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1383/2010/UZ 28.6.2012
5/2011 Unistav, s.r.o. Prešov Zmluva o pôžičke 21.6.2011
4/2011 Unistav, s.r.o. Prešov

Zmluva o dielo

21.4.2011
3/2011 Všeobecná úverová banka Zmluva o termínovanom úvere č. 1383/2010/UZ 9.12.2010
 - Nextech s.r.o Zmluva o dielo 19.3.2011
2/2011 Stolárstvo Václav Nemčík výroba a dodávka stavebno-stolárskych výrobkov - (pdf) / 42,3 kB 28.3.2011
1/2011 LT consult, s.r.o. verejné obstarávanie - výber dodávateľa/zhotoviteľa revitalizačných opatrení - (pdf) / 30,3 kB 28.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321936